Wciśnij enter aby wyszukać

#2 Jak napisać konspekt pracy magisterskiej?

#2 Jak napisać konspekt pracy magisterskiej?

Kolejny krok do wyższego poziomu, to jak z mądrze brzmiącego tematu dodać szczegółowe podpunkty? Przede wszystkim zastanów się, czy Twój konspekt ma być luźnym spisem szczegółowej tematyki czy ma być wstępnym spisem treści Twojej pracy. Jeżeli ta druga opcja – świetnie. Ten wpis jest dla Ciebie. Jeżeli ta pierwsza – być może po części skorzystasz na tym, ale forma nie musi być tak formalna.

Jeden rozdział jest metodologiczny. Do samego końca nie będziesz wiedzieć jak powinien wyglądać, bo wszystko okaże się w momencie, jak będziesz go pisać. Pierwsze rozdziały są czysto teoretyczne. Muszą być wstępem wyjaśniającym podstawowe pojęcia i problemy, które będziesz poruszać w badaniach. Najlepiej zacząć od tego co siedzi już w temacie, następnie pogłębiać temat w miarę rozwoju treści i wiedzy.

Pisanie konspektu bez wstępnego zarysu bibliografii jest wręcz niemożliwy. Dlatego często zaliczenie semestru uzyskuje się po zrobieniu i bibliografii, i konspektu jednocześnie.

 

Jak napisać konspekt pracy magisterskiej?

Zorientuj się w temacie

Zbierz wstępną bibliografię. Na podstawie spisów treści, indeksu pojęć i być może nawet treści wyciągniesz to, co przyda się w Twojej pracy. Dzięki literaturze uda Ci się po prostu stworzyć dobry konspekt. Będziesz wiedzieć co z czego wynika i co warto jeszcze omówić.

Rób strzałki

Właściwie to mapę myśli. Napisz kluczowe słowo, od niego strzałki i dopisuj najważniejsze rzeczy, które wiążą się z tą tematyką i którą można znaleźć w literaturze.

Pisz tak, jak wielcy

Zajrzyj do książek i dostępnych prac dyplomowych. Zobacz, jak zostały sformułowane spisy treści, do czego się odnosiły, co poruszały poza głównym słowem kluczowym. Przypatruj się uważnie tytułom artykułów w czasopismach naukowych i książkach pod redakcją.

Uwzględnij podpunkty

Pisząc konspekt jako wstępny spis treści, niestety tytuły będą dość ogólne. Nie krępuj się i rób notatki z boku o czym warto byłoby wspomnieć w danym rozdziale.

Nie przejmuj się

Miej na uwadze, że konspekt może być poprawiany i przerabiany milion tysięcy razy w trakcie pisania pracy. To normalne. Czasem nawet cały rozdział może odpaść, bo wystarczy zrobić z niego ogólny podrozdział.

 

Praktyka

Na moim przykładzie pokażę wam, jak powinien wyglądać konspekt.

Przede wszystkim temat mojej pracy, to Wartości prezentowane na najpopularniejszych blogach internetowych. Konteksty edukacyjne. Być może jeszcze subtelnie się zmieni, ale generalnie wiadomo o co chodzi.

Słowo klucz

  1. Wartości
  2. Blogi

Co trzeba będzie opisać?

Oczywiście wartości i blogi internetowe, a przez to również musi znaleźć się odrobina o mediach.

Literatura pozwoli mi wyodrębnić szczegóły tej tematyki.

  1. Wartości – definicje, podział, klasyfikacje.
  2. Media i wartości – jak wygląda sprawa w mediach, szczególnie internecie. Tutaj przydałby się przegląd badań.
  3. Blogi – definicje, podział, klasyfikacje, cechy i oczywiście ranking (w końcu mają być najpopularniejsze, prawda?)

 

Jak w takim razie przełożyć to na konspekt?

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE WARTOŚCI I ICH KLASYFIKACJE

1.1 Przegląd definicji wartości. Ujęcie historyczne, filozoficzne, socjologiczne oraz pedagogiczne.
1.2 Klasyfikacja wartości w literaturze pedagogicznej i filozoficznej.
1.3 Wartości wobec współczesnego świata w ujęciu teoretycznym postmodernizmu i relatywizmu.
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. WARTOŚCI WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH

2.1 Przegląd badań nad wartościami w mediach.
2.2 Rola i funkcje Internetu w propagowaniu wartości.
2.3 Wartości i antywartości w Internecie.
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. BLOGI INTERNETOWE – DEFINICJE, KATEGORIE, KLASYFIKACJE, RANKING

3.1 Pojęcie i definicje bloga.
3.2 Cechy blogów internetowych.
3.3 Klasyfikacje i kategorie blogów internetowych.
3.4 Ranking najpopularniejszych blogów – przegląd.

Tak wyglądała pierwsza wersja mojego konspektu. Teraz rozdział drugi został zamieniony na podrozdział. W  nim opisałam to wszystko, co zamierzałam opisać w jego podrozdziałach.

Przykładowy rozdział metodologiczny.

ROZDZIAŁ 4. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ

4.1 Przedmiot i cel badań.
4.2 Problemy badawcze.
4.3 Metody badawcze, techniki i narzędzia.
4.4 Analiza wartości prezentowanych na najpopularniejszych blogach internetowych.
4.5 Wnioski z badań – konteksty edukacyjne blogów

Jest to szkic. Szkic zaakceptowany, ale do poprawy i zmiany zapewne całkowitej. Ja jednak długo siedziałam nad tym nie wiedząc co wpisać, dlatego umieszczam go tutaj – być może komuś pomoże, lub być może ktoś pomoże mi wskazując na błędy. W konspekcie zawarłam również zakończenie, bibliografię i aneksy.

 

Pozostałe wpisy dotyczące pisania pracy magisterskiej:

temat-pracy-magisterskiejbibliografia2

 

 

 

 

 

#0 Jak napisać pracę magisterską?

#1 Jak wymyślić temat pracy magisterskiej?

#3 Jak napisać bibliografię do pracy magisterskiej?

Kasia Mikita

Blogerka. Perfekcjonistka. Fascynuje się robieniem zdjęć gołębiom i czasem ludziom. Za dużo współczuje, za mocno przeżywa. Nie znosi hejterstwa. Najchętniej zapobiegła by wszystkiemu.